Rezultate

Sistem integrat inteligent pentru creşterea securităţii în alimentarea cu energie electrică şi termică

Etapa I (2007)

Realizarea unui sistem integrat inteligent, care să simuleze în timp real funcţionarea centralelor de producere a energiei electrice şi căldurii. Ca aplicaţie directă se ia în considerare o centrală de termoficare echipată cu cazane de abur, grupuri turbo-generatoare cu condensaţie şi prize reglabile ce alimentează consumatori industriali şi urbani... (mai mult)