Obiective

Sistem integrat inteligent pentru creşterea securităţii în alimentarea cu energie electrică şi termică

Realizarea sistemului necesită rezolvarea următoarelor probleme:
a)    de natură ştiinţifică
  • modelarea matematică a proceselor de transfer de masă, caldura, impuls şi energie specifice circuitelor, instalaţiilor şi sistemelor dintr-o centrala electrica de termoficare;
  • realizarea unor programe complexe de simulare, optimizate pentru funcţionarea în timp real a sistemelor şi ansamblului centrale;
b)    de natură tehnică
  • utilizarea unui pachet de programe specializat, funcţionând în mediu WINDOWS, destinat vizualizării grafice a rezultatelor modelelor matematice, sincronizării execuţiei acestora, modificării unor mărimi de intrare în condiţiile adaptării lui la schemele tehnologice ale instalaţiilor simulate având cerinţele specifice precizate mai jos;
  • realizarea programelor de modelare a proceselor tehnologice cu respectarea condiţiilor impuse de pachetul de programe realizat anterior
  • realizarea de programe de simulare a unor sisteme de blocaje, permisie şi protecţie tipice instalaţiilor tehnologice, cu refolosirea unor module existente
  • asamblarea şi integrarea programelor de mai sus în scopul simularii regimurilor de funcţionare a instalaţiilor reale
  • validarea funcţionării sistemului realizat.
  • includerea unui software adecvat, integrat sistemului propus, destinat facilitării analizei evoluţiilor de parametri rezultaţi în urma simularii unor manevre de exploatare.