Bun venit!

Combustibilii fosili reprezintă peste 80,3 % din energia primară consumată în lume, dar numai 23% din această cantitate este utilizată în sectorul energetic. Folosirea intensivă şi cu eficienţă redusă a combustibililor fosili pentru furnizarea de energie în ultimul secol a redus considerabil rezervele acestora, prognoza fiind de epuizare în următoarele decenii. Conform legislaţiei Uniunii Europene, biomasa reprezintă fracţia biodegradabilă a produselor deşeurilor şi reziduurilor din agricultură (inclusiv substanţele vegetale şi cele animale), domeniul forestier şi industriile conexe acestuia, precum şi fracţia biodegradabilă din deşeurile municipale şi cele industriale.
SRE – E poate avea un rol fundamental în gestionarea provocărilor determinate de schimbările climatice, de degradarea mediului şi de securitatea energetică. În timp ce aceste probleme devin din ce în ce mai stringente, guvernele şi pieţele trebuie să caute soluţii inovatoare. În UE, toate cele 27 State Membre au implementat o gamă de mecanisme de susţinere pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile, de susţinere a introducerii SRE-E pe piaţă, de îndeplinire a cotelor SRE-E la nivelul UE.
Aceste măsuri includ tarife preferenţiale, licitaţii sau Certificate Tranzacţionabile (TGC) şi scutiri fiscale. Obiectivul intermediar pentru UE-27 este 12% energie regenerabilă până în 2010 şi o cotă a energiei electrice din surse regenerabile de 21%.
Până în anul 2020, energia regenerabilă trebuie să ajungă la cota de 20%. Multe din ţările UE-27 au făcut progrese importante în promovarea surselor de energie regenerabilă în mixul energetic. Însă, rămân multe obstacole şi este nevoie de eforturi mai mari pentru a îndeplini obiectivul pentru anul 2020. Până acum, cota energiei electrice din surse regenerabile nu este definită pentru 2020, însă „Planul pentru Energia din Surse Regenerabile” al Comisiei UE (2007) presupune cote ale SRE-E în 2020 de 34,2 – 42,8%, în funcţie de scenariu.
În prezent, cele 27 de State Membre aplică 27 de scheme de susţinere naţionale diferite. SRE-E este elementul esenţial pentru dezvoltarea unui mix energetic sustenabil şi poate contribui la obiectivele politice energetice în mai două moduri: Reducerea CO2 şi a altor emisii ; Dezvoltarea de noi tehnologii.