HORESEC

Holistica impactului surselor regenerabile de energie asupra mediului si climei

Obiectivul general al proiectului HORESEC consta in dezvoltarea de noi instrumente, metode, modele şi tehnologii, prin care, pe baza evaluării impactului creşterii ponderii SRE în producţia de energie şi a dinamicii raportului dintre energia termică și electrică pentru o minimizare a costurilor si maximizare a eficientei. Proiectul urmează să prezinte soluții testate pe o instalaţie pilot pentru adaptarea sistemului SRE, la dinamica creşterii energiei regenerabile în producţia totală de energie, inclusiv prin soluţii de stocare pe termen lung.

Obiective

  • Influența creșterii ponderii surselor regeneralbile de energie, asupra evoluţiei mediului şi climei
  • Adaptarea surselor de producere a energiei fotovoltaice şi eoliene la dinamica creşterii energiei regenerabile în producţia totală de energie
  • Dinamica raportului dintre energia termica si electrica produsă din biomasă
  • Evoluţia soluţiilor de stocare pe termen lung pentru o energie sustenabilă din punct de vedere ecologic
  • Transformări ale sistemului energetic prin maximizarea producţiei de energie din surse regenerabile – verificarea pe baza unei instalaţii pilot

Echipa

Universitatea Maritimă din Constanţa

Constanța, 900663
Str. Mircea cel Bătrîn, Nr. 104
Tel: +40 241 664 740
Fax: +40 241 617 260
E-mail: info@cmu-edu.eu
web: www.cmu-edu.eu

Universitatea Stefan cel Mare din Suceava

Str. Universitatii 13, 720229 Suceava, Romania
Tel: +40 230 216 147
Fax: +40 0230 520 080
Email: rectorat@usv.ro
web: www.usv.ro

Universitatea Politehnica din Bucureşti

Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, 060042, Bucureşti, ROMANIA
Tel: +40 21402 9465
Fax: +40 21402 9465
Email: relatii.publice@upb.ro
web: www.upb.ro

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Str. Memorandumului nr. 28, 400114, Cluj-Napoca
Jud. Cluj, Romania
Tel: +4 0264 401 200
Fax: +4 0264 592 055
web: www.utcluj.ro

Institutul National de Cercetare-dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata

Strada Dr. A. Paunescu Podeanu, nr.144
300569, Timisoara, Timis, Romania
Tel: +40 256 222119
Fax: +40 256 201382
Email: incemc@incemc.ro
web: www.incemc.ro

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică Bucuresti

Splaiul Unirii, Nr. 313, Sector 3
030138, Bucuresti, Romania
Tel: +40 21 3467231
Fax: +40 21 3468299
Email: office@icpe-ca.ro
web: www.icpe-ca.ro

Institutul de Geografie al Academiei Române

12 Dimitrie Racovita, Bucharest, ROMANIA
Tel: +40 21 3135990
Fax: +40 21 3111242
Email: igar@geoinst.ro
web: www.geoinst.ro

Evenimente

...

Rezultate

...

Publicatii

...

Anunturi

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti anunţă organizarea concursului pentru ocuparea a 6 (şase) poziţii vacante de MEMBRU-DOCTORAND (nou), cu calitatea de Doctorand în cadrul listei persoanelor implicate în proiectul cu titlul: HOLISTICA IMPACTULUI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE ASUPRA MEDIULUI ŞI CLIMEI – HORESEC, CONTRACT DE FINANŢARE PENTRU EXECUŢIE PROIECTE COMPLEXE CDI Nr. 31PCCDI/2018, Proiect număr: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0404 / 31PCCDI/2018, RESPONSABIL CONTRACT: Prof.dr.ing. Gheorghe LAZAROIU.

Detalii suplimentare privind conditiile specifice sau conținutul dosarului puteți găsi – AICI

Media